надявам

надявам
гл. - обличам, намятам, мятам върху себе си, навличам, обувам, нахлузвам, намъквам

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • надявам се — гл. надея се, чакам, очаквам, разчитам, уповавам се, вярвам, облягам се, имам вяра, храня надежда, възлагам надежда, полагам надежди, имам доверие, лаская се, осланям се, опирам се, наблягам се гл. изказвам вяра …   Български синонимен речник

  • блазня се — гл. лъжа се, залъгвам се, самозалъгвам се, подлъгвам се, изкушавам се, надявам се, съблазнявам се, мамя се, подмамвам се, лаская се …   Български синонимен речник

  • вярвам — гл. повярвам, вземам за истина, помислям гл. убеден съм, уверен съм, мисля, смятам, допускам, приемам, предполагам, имам вяра, хващам вяра гл. доверявам се, имам доверие, давам вяра, уповавам се, надявам се …   Български синонимен речник

  • зачаквам — гл. чакам, очаквам гл. разчитам, надявам се, надея се …   Български синонимен речник

  • излягам се — гл. излежавам се, полягвам си, лягам си, лежа, обтягам се, опъвам се, лежа си гл. облягам се, надявам се …   Български синонимен речник

  • имам вяра — словосъч. вярвам, имам надежда, надявам се, уповавам се словосъч. имам доверие, доверявам се …   Български синонимен речник

  • лаская се — гл. вярвам, блазня се, самозалъгвам се, поласкавам се, надявам се …   Български синонимен речник

  • наблягам се — гл. опирам се, облягам се, осланям се, основавам се, базирам се, уповавам се, надявам се …   Български синонимен речник

  • навличам — гл. влача, довеждам, докарвам, дотътрям, тътря гл. обличам, надявам, намъквам, нахлузвам …   Български синонимен речник

  • надея се — гл. надявам се, чакам, очаквам, разчитам, уповавам се, вярвам, облягам се, имам вяра, храня надежда, възлагам надежда, полагам надежди, имам доверие, лаская се, осланям се, опирам се, наблягам се гл. изказвам вяра …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”